REKOLEKCJE
od 12 do 16 grudnia ks. Marek Zołoteńki

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Program – R e k o l e k c j e   A d w e n t o w e  

Msze święte z naukami w kościele św. Józefa:

Czwartek – 13.XII – godz. 18.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Po Mszy św. nauka dla rodziców i przyszłych rodziców

 Piątek – 14.XII  –  godz. 18.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich

 Po Mszy św. modlitwa o uzdrowienie dla wszystkich

Sobota – 15.XII  –  godz.  17.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Niedziela – 16.XII – na Mszach św. zakończenie rekolekcji

Nauki rekolekcyjne w sali przy Harmoniestr. 28a:

Środa – 12.XII  –  godz. 17.15 – nauka dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i do rocznicy Komunii świętej

Godz.  19.00  –  Nauka dla młodzieży młodszej i młodzieży przed Bierzmowaniem.

Czwartek – 13.XII – godz. 17.00 – Spotkanie dla rodziców i ich małych dzieci.

Sobota – 15.XII  –  godz. 19.00 – nauka dla młodzieży z 10 rocznicy Komunii św., młodzieży po Bierzmowaniu, uczącej się i pracującej