ADWENT ! ADWENT !

OGŁOSZENIA

Bo dziecko się nam narodziło, syn został nam dany!
Na jego barkach spoczęła władza! I nazwano go imieniem:
Przedziwny Radca, Bóg Mocny, Ojciec na wieki, Książę Pokoju.
Iz 9,5

ważne

DRODZY PARAFIANIE

DRODZY PARAFIANIE!

Zachęcam do kliknięcia na „ogłoszenia” i zapoznania się z nimi. Znajdują się tam najważniejsze informacje dotyczące nas w najbliższym czasie.
Pragnę podzielić się z Wami radością, że z pomieszczeń przy Harmoniestr. 28A możemy jeszcze korzystać do marca 2021. Zachęcam do łączenia się z nami i duchowego uczestnictwa we Mszach św., które odprawiamy w każdą niedzielę o godz. 9.00 i 12.00 za posrednictwem: 

KLIKNIJ:  MSZA ŚW. NA ŻYWO

 

Jak dobrze przeżyć Mszę św. za pośrednictwem mediów?

Aktywne uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia.  Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.

Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy św. nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.
Pięknie, kiedy transmisje Mszy św. przeżywamy w domach wspólnie, w gronie rodzinnym.Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój, podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.

Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej. Nie mając możliwości przyjęcia Komunii św. sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo. Aby to zrobić, konieczna jest taka sama dyspozycja, jak dla Komunii sakramentalnej, czyli stan łaski uświęcającej.

Kościół otrzymał sakramenty jako skuteczny i niezawodny środek do otrzymywania łaski. Ale Pan Bóg nie jest ograniczony w działaniu jedynie do sakramentów, dlatego może udzielić tych samych owoców, kiedy Komunię przyjmujemy na sposób duchowy.
W swojej hojności może odpowiedzieć na moje pragnienie komunii z Nim według mojej wiary i dyspozycji do zjednoczenia z Nim. Komunia duchowa w wierze i miłości do Chrystusa skutkuje faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu (np. przynosi odpuszczenie grzechów lekkich, zdrowie duszy i ciała). W czasie uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów pragnienie przyjęcia Komunii duchowej można wyrazić w prostych słowach osobistej modlitwy. Np. takiej:

„Panie, bardzo pragnę zjednoczenia z Tobą, a nie mam możliwości przyjęcia Twojego Ciała i Krwi w Komunii Świętej. Wierzę w Ciebie i kocham Cię, dlatego proszę, udziel mi owoców Komunii ze sobą”.

(tekst pochodzi prawie w całości ze strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej)

 

AKTYWNOŚCI

MSZA ŚW.

 

 

WIĘCEJ

GRUPY

 

 

WIĘCEJ

WSPÓLNOTY

 

 

WIĘCEJ

WYDARZENIA

 

 

WIĘCEJ

 

 

OPIEKUNOWIE POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W NORYMBERDZE

Zbigniew Kozielec CR

Zbigniew Kozielec CR

Ksiądz

Stanisław Stenka CR

Stanisław Stenka CR

Ksiądz proboszcz

Alina Glowacka

Alina Glowacka

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
Ponad 35 tysięcy zdjęć i kilkaset albumów
z ostatnich lat życia Polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze.

KLIKNIJ

ALBUM  
OPŁATEK NA KATECHEZIE DLA DZIECI DO I KOMUNII ŚW